• Bush Road #22, Philipsburg, Sint Maarten
 • +1 721 542 5088
 • +1 721 542 5074
 • +1 721 542 3558
 • + 1-721 543 7827
 • +1-721 542 5087
 • info@bermon-law.com
 • Bermon Team

  Bermon Team

 • Attorneys Bert Hofman & Monique Hofman

  Attorneys Bert Hofman & Monique Hofman

 • Location Bush Road #22, Philipsburg, Sint Maarten

  Location Bush Road #22, Philipsburg, Sint Maarten

Gevolgen van orkaan Irma voor huurrecht: wat te doen? 

Orkaan Irma heeft naar schatting bij 90% van de gebouwen schade vernield of beschadigd. Zowel bij grote als kleinere schade levert dit veel vragen op voor zowel verhuurders als huurders. Veel huizen hebben last van dakschade of soms is er zelfs helemaal geen dak meer over. Veel huurders zijn tijdelijk verhuisd of hebben hun huurovereenkomst opgezegd. Andere huurders kunnen hun huur niet meer betalen. 

Voor verhuurders. Het huurrecht kent als kernplicht voor de verhuurder zich als ‘goed verhuurder’ te gedragen en orkaan Irma heeft daarin geen verandering gebracht. De gewone regels blijven dus gelden. Aangezien de verhuurder in het algemeen meestal verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gebouw legt dit een grote verantwoordelijkheid bij de verhuurder die moet zorgen dat de huurder zoveel mogelijk evenals voor de orkaan in een goed pand woont of als het een bedrijf betreft, daarin kan blijven draaien. Dit uiteraard binnen de grenzen van het mogelijke. De eis die de wet en jurisprudentie stellen zijn ook in dit geval die van ‘goed verhuurder’ en ‘goed huurder’ en dit wordt van geval tot geval bekeken naar redelijkheid en billijkheid. De huurregelgeving beschermt ook in dit geval de huurder in verre mate en alleen in geval van bijvoorbeeld dringend gebruik of een huurachterstand van drie maanden of meer kan een huurovereenkomst worden beëindigd waarbij in de meeste gevallen toestemming voor opzegging moet worden verzocht bij de ‘Rent Tribunal’. De Rent Tribunal is overigens alleen bevoegd om te oordelen over de opzegging van huur en niet in andere gevallen bevoegd om zich uit te spreken of om ter plaatse een oordeel te geven. 

In het algemeen is het overigens zo dat indien het pand moet worden gerenoveerd er een gedoogplicht geldt voor de huurder om de verhuurder zo in staat te stellen om het gehuurde te verbeteren. Dit mag overigens niet op de huurder worden verhaald. De huurder dient op zijn beurt in beginsel gewoon huur door te betalen.  

Voor huurders. Voor huurders geldt evenzeer als voor de orkaan dat zij hun maandelijkse huur moeten doorbetalen; in het geval van een huurachterstand van drie maanden of meer riskeren huurders ontruiming omdat dit door rechters als een zodanige achterstand wordt gezien dat die ontruiming door de verhuurder te rechtvaardigt; veel mensen hebben in de voorbereidingen voor de orkaan in de maand september 2017 al problemen gehad met het betalen van huur en hoewel enige coulance mag worden verwacht is er in feite geen verandering na Irma ten opzichte van pre Irma. Indien het geduurde beschadigd is het zaak dit zo snel mogelijk aan de verhuurder te melden en om de verhuurder aan te schrijven. Daarbij moet aan de verhuurder een redelijke termijn worden gegund om het gehuurde te repareren; indien dit uitblijft kan dit een reden vormen om de verhuurder aansprakelijk te stellen voor vermindering van woongenot. Belangrijk is wel om dit schriftelijk goed vast te leggen bijvoorbeeld door een brief van een jurist of advocaat. 

Vragen? Voor een op uw geval toegespitste oplossing raden wij u aan om rechtsbijstand te vragen. U kunt daarvoor contact opnemen met ons kantoor op info@bermon-law.com of telefonisch + 1 (721) 5425088.

Afspraak formulier

 • *
 • *
 • *